Penrhos Home PagePenrhos home page site mapSite Map

you are here Paramaethu Cymru / Permaculture Cymru

I have added this section on my site to detail some of the work undertaken by Permaculture Cymru which is a working group of the Permaculture Association Britain. Please note that this is not the official Permaculture Cymru web site, which (for the moment) can be found on the Permaculture Association Britain website here. You can also find Permaculture Cymru as a Facebook group. One reason for this is that I wish to make far more use of the Welsh language and engage much more with the Cymru Cymraeg (the Welsh speaking Welsh) as will become apparent. For this reason I have not translated everything here into English.

This page is still evolving...

Hoffwn i ymddiheuro rwan am unrhyw camgymeriadau yn y Gymraeg isod (bydd 'na fwy na'r un!). Mi ddechreuais i ddysgu Cymraeg ym 1985, efo'r athrawes ardderchog Nesta Wyn Jones, a dw i'n dal yn dysgu heddiew. Dw i'n credu bod y peth pwysig yw defnyddio'r iaith, felly mi a i. Os oes rhwyun yn isiau cywiro pethau, gad i mi wybod plis! Diolch.

Cynnwys cyflym / Quick contents

y gair "permaculture" / the word "permaculture"

cyfieithu ac ysgrifennu / translating and writing

Adnoddau Cymraeg a ddwyieithog / Welsh and bilingual resources

Dysgu yn Ddwyieithog / Bilingual Education

Patrymau Traddodiadol Cymreig / Welsh Traditional Patterns

Cysylltu / contact

 

Cyfieithu ac ysgrifennu

Mae angen cyfieithu dogfennau am Baramaeth at y Gymraeg. Os oes 'na berson neu bobl gyda'r diddordeb, cysylltu â fi neu'r grwp. Hefyd, ac yn fy marn i, pwysicaf, yw creu dogfennau newydd yn y Gymraeg, am bermaddiwylliant yng Nghymru. Felly, drachefn, cysylltwch plis! Diolch.

yn ol / back

Adnoddau Cymraeg a ddwyieithog

Dyma rhai o'r adnoddau sydd gen i yn barod. Mae rhai yn eitha hen a doedd fy nefnydd o'r iaith ddim mor rhugl...taflenni ydy'r rhan fwyaf ohonyn.

Y Moeseg Paramaethu yn defnyddio un o'r trioedd fel patrwm; yr Amgylchedd, y Cymuned a'r Person, sef y tri gwelediadau persbectif pwysicaf pan dan ni yn dylunio systemau gynaladwy, weithiau wedi eu adnabod fel Y Tri Mawr.

Canllawiau Paramaethu (dwyieithog) / Permaculture Principles (bilingual) (word doc) (Open Office version): dyma'r Canllawiau David Holmgren yn eu ffurff presennol, efo'r delweddau, wedi eu cyflwyno mewn ffurff i galonogi dwyieithedd

Patrymau Cymuned: wedi ei greu gan fi efo'r cymorth trigolion Abergeirw pan cyflwynais sgwrs am Barameth yn y Gymraeg am y tro cyntaf yn gynnar yn y nawdegau. Dw i'n credu bod y patrwm yma o'r cymuned yn hollbwysig, yn dangos y cysylltiadau rhwng aelodau o'r cymunedau traddodiadol oedd yn clymu pobl at eu gilydd.

Community Patterning: (English version of the file above- there's too much information to do a bilingual version on one page). Created with the help of members of the community of Abergeirw when I presented a talk on Permaculture in Welsh for the first time, early in the nineties. I believe that this pattern of community is important, showing that the connections between members of the traditional community tied people to each other.

systemau naturiol / natural systems taflen gwaith yn dangos patrwm syml o'r cyfnewid o egni ac adnoddau yn y system.

canllawiau ecolegol neu naturiol / ecological or natural principles (Word file) dyma ffurff cynt o'r canllawiau paramaethu sydd yn dangos eu gwreiddiau drwy sylwadaeth o'r amgylchedd.

y broses dylunio / the design process (Word file)

dulliau dylunio / design methods: (Word file)

adfywiad cymuned / community regeneration

arsylliad / observation taflen ar gyfer ymarfer sylw practigol, wedi ei gymryd o waithdy Bill Mollison yn 1990.

yn ol / back

Dysgu yn Ddwyieithog / Bilingual Education

Mae'n fantais i fod yn ddwyieithog! Lot mwy i roi i fyny yma

It's an advantage to be bilingual! There's a lot more to put up here...

Seminar

curnennu

 

yn ol / back

 

Patrymau Traddodiadol Cymreig / Welsh Traditional Patterns

Dros y 35 y flynyddoedd es ydw i wedi bod yn digon fodus i byw yng Nghymru, dw i wedi cael y cyfle i weld, a cymryd rhan yn gwaith yn y cymuned a'r amgylchedd lleol, a dw i wedi dysgu cryn dipyn. Mae'r patrwmau cymunedau cefn gwlad Cymru yn estynnu yn ol i'i gorffenol, yn cyrraed mor pell a'r Celtaidd. Roedd rhaid iddyn nhw fyw yn hollol tu mewn i'r adnoddau amgylcheddol lleol, mwy na lai. Ac, er gwaethaf gwasgfa y byd modern heddiw, wedi ei gefnogi gan llif o egni olew, mae'r patrwmau traddodiadol yn parhau, effallai dim yn union yn yr un ffordd neu'r un gryfder, ond dal yno. Diolch i Gymru a'r Gymru Gymraeg!

rhestr o'r patrymau...mwy i wneud! Os oes gan bobl engrheifftiau, plis rhannu nhw. Diolch.

Ffridd

As Permaculture designers our approach should always include supporting our local communities and honouring their heritage and good practice. Part of the Work of Permaculture Cymru is to gather examples of traditional environmental and social patterns in Cymru that may be of value to us today and aid us in designing for low impact futures. Cymru is rich in valuable tradition and there is a lot more to go up here. Try a traditional British agro forestry whose origin may well extend back to the time of the Celtic forebears of the Cymru.

List of patterns...more to do! If anyone has examples, please share them. Thanks.

Ffridd

yn ol / back

Cysylltu / contact

Paramaethu Cymru Facebook group

Paramaethu Cymru on the Permaculture Association Britain website

Chris Dixon

 

yn ol / back

 

you are here Permaculture Cymru

Penrhos Home PagePenrhos home page site mapSite Map